همکاران

ایده‌پردازی و مشاوره

مدیر خلق و تعیین سیاست عمومی

behance/garagestudio

کارگردان هنری

مدیریت هنری و هماهنگی گروه تولید

instagram/dynamo_tion

بخش تولید

تهیه‌کننده و گروه اجرایی

instagram/hat_studio

استودیو نقطه

طراحی بصری

instagram/studionoghteh

راهکارهای زیرساخت

مشاوره فنی

vvverb.com